HÅLLBARHET

 

MILJÖ & HÅLLBARHETSPOLICY 

En självklarhet för oss på Herrydet gårdsmejeri är att vår livsmedelsproduktion ska vara lagenlig, resurseffektiv samtidigt som vi vill värna om miljöbelastningen på jord, vatten och luft. Hela vår verksamhet eftersträvar att jobba så hållbart som möjligt.

Vi har tagit fram en hållbarheltspolicy i syfte att tydligt redogöra vårt befintliga arbete med hållbarhet men också för att sändigt utveckla och förbättra vårt arbete i frågan.

Produktionen av livsmedel är livsviktig men det krävs också stort ansvar och omtanke för vår miljö. En hållbar produktion och också konsumtion av mat sträcker sig över många olika områden så som energianvändning, djurskydd, vatten, djurhälsa, den biologiska mångfalden och också en värdig och fullt rimlig ersättning till oss som producerar maten.

Vi tar vårt miljöansvar genom att bland annat driva värmen i produktionen och lokalerna genom en vedpanna, eldad med ved ifrån gårdens egen skog, härproducerad och förnybar energi.

I vår produktion tänker vi genomgående på miljöpåverkan därför har vi valt att återanvända vattnet i kylningsprocessen, vilket är ett slutet system som gör att vi minimerar användningen av vatten.

Hela vår verksamhet värnar oerhört starkt om den svenska osttraditionen och det kulturarv den långa hårdosttraditionen vi har här i Sverige. Vi eftersträvar därför att samarbeta och värna om andra små mathantverkare i Sverige som också jobbar hårt för att det gedigna och unika mathantverket ska finnas kvar.

Vi lägger stor vikt vid att använda oss av så bra, närproducerade och naturliga råvaror som möjligt, därför är vi stolta över våra råvaruleverantörer som vi vet uppfyller kraven för bland annat god djurhållning, deras bidrag till biologisk mångfald och värnandet om den svenska landsbygden. 

 

 

 "Det är i relationen mellan korna, de goda bakterierna och mejerskans handlag magin sker" 
Olivia Nylundh  

VILL DU BOTANISERA BLAND VÅRA OSTAR?

Herrydet har en egen liten ostbutik här på hemsidan där du kan beställa våra unika ostar.